เข้าสู่ระบบ
PGSLOT สล็อตออนไลน์ 3D บนเว็บไซต์เดิมพันอันดับ 1
 มิติใหม่ของเกมสล็อต ภาพสวย ทันสมัย เล่นง่าย ได้เงินจริง
register botton
try the game

“ยกระดับล็อกดาวน์ไม่ช่วยคลายวิกฤต”

โควิค

‘จาตุรนต์’ เสนอมาตรการแก้โควิด 12 ข้อ ยกเครื่องใหม่พาประเทศพ้นวิกฤต

วันนี้ (19 ก.ค. 64) นายจาตุรนต์ ฉายแสง โพสต์เฟซบุ๊กเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รัฐบาลล้มเหลวแก้โควิดสิ้นเชิงแล้ว

ยกระดับล็อกดาวน์ไม่ช่วยคลายวิกฤต

ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ยกเครื่องแก้ทั้งระบบเท่านั้น

สถานการณ์โควิดแย่ลงอย่างรวดเร็ว การล็อกดาวน์ 10 จังหวัด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจชะลอการแพร่ระบาดไปได้บ้าง แต่โดยรวมผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้น เพราะขาดการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อแยกผู้ติดเชื้อมาดูแลรักษา การแพร่เชื้อจึงยังเกิดอย่างต่อเนื่อง

สายพันธุ์เดลต้าที่แรงและอันตรายกลายเป็นสายพันธุ์หลักเร็วกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ไว้ ขณะที่วัคซีนที่บุคลากรทางสาธารณสุขและคนในประเทศไทยจำนวนมากได้รับไป ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีพอ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับจังหวัดสีแดงเข้มหลายจังหวัดอยู่ในสภาพเตียงเต็ม ขณะที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละเป็นหมื่นและมีผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่วนใหญ่แล้วเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล ที่รอรักษาจำนวนมากก็ไม่ได้รับยาต้านไวรัสหรือได้รับช้า ผู้เสียชีวิตจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ศบค.จะยกระดับล็อกดาวน์ เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการ แต่ตราบใดที่ยังไม่เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ การแพร่ระบาดก็จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและผู้ป่วยก็จะมากขึ้นไหลบ่าเข้าสู่ระบบสาธารณสุขแล้วก็จะรับมือไม่ไหวเหมือนเดิม

หากสถานที่กักตัว ที่พักคอย ห้องรักษาพยาบาล เตียง อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยังอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนอย่างหนักเช่นปัจจุบัน ความสูญเสียก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

การล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงก็จะไม่สามารถหยุดยั้งหรือชะลอการแพร่ระบาดได้

ในทางยุทธศาสตร์การจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ต้องฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแก่ประชากรจำนวนมากพอโดยเร็วที่สุด แต่แผนการจัดหาวัคซีนก็ล่มเสียแล้ว วัคซีนที่มีก็ไม่มีประสิทธิภาพพอและถูกยืดเวลาการส่งมอบออกไปทำให้วัคซีนหายไปจากแผนที่เคยประกาศไว้ไม่ต่ำกว่า 60 ล้านโดส แต่รัฐบาลก็ยังทำเหมือนไม่รับรู้ปัญหา ไม่กระตือรือร้นจัดหาวัคซีนให้รวดเร็วและเพียงพอ

รัฐบาลไทยดื้อรั้นเย่อหยิ่ง ไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ COVAX และไม่พยายามแสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้ว การหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากในเวลาสั้นๆ จึงยากลำบาก

ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการบริหารจัดการผิดพลาดมาตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์ ใช้กฎหมายไม่สอดคล้องกับปัญหาและวางแผนผิดในเรื่องสำคัญเกือบทุกด้านตั้งแต่ต้น และไม่มีแนวโน้มที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบจะเข้าใจปัญหา ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการต่างๆ  หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปสถานการณ์ย่อมจะเลวร้ายลงไปอีกจนยากจะเยียวยา

เมื่อปัญหามากมายประเดประดังเข้ามา การจะแก้ไขแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่อาจกอบกู้สถานการณ์ได้แน่ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในระดับยุทธศาสตร์ ยกเครื่องนโยบายและมาตรการรับมือวิกฤตทั้งระบบเป็นการใหญ่โดยเร็วที่สุด โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

  1.     สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข หาทางข้าร่วมโครงการ COVAX เพื่อขอคำแนะนำจากผู้      เชี่ยวชาญในการรับมือด้านต่างๆ สร้างความร่วมมือการจัดหาวัคซีนและกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงตรงจุดและเป็นธรรม ซึ่ง  ขณะนี้ยังไม่สาย
  2. สร้างความร่วมมือและรับความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เปลี่ยนนโยบายเย่อหยิ่งอยู่ในกะลา ไม่สนใจที่จะร่วมมือกับประเทศอื่น ประเทศที่พัฒนาแล้วมีโครงการช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการจัดหาวัคซีนและเวชภัณฑ์ ทั้งที่ผ่านโครงการ COVAX และที่ประสานโดยตรงกับแต่ละประเทศ หลายประเทศให้ความช่วยเหลือบริจาควัคซีนเป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ (vacine diplomacy) ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งในการแสวงหาความช่วยเหลือและช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านที่ยากจนกว่า หากรู้จักดำเนินการอย่างจริงจังจะเป็นประโยชน์มาก
  3. นายกฯ หารือผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างระบบความร่วมมือ 4 ประเทศ การไม่ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ แต่ละประเทศก็ประสบวิกฤตโควิดด้วยกันทั้งหมด จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่แต่ละประเทศจะแก้ปัญหาได้โดยต่างคนต่างทำ ต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการป้องกันการแพร่ระบาดและรักษาโรค
  4. ดูแลชาวต่างชาติและแรงงานข้ามชาติในประเทศด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับพลเมืองไทย ที่ผ่านมาไทยไม่มีนโยบายดูแลชาวต่างประเทศและแรงงานข้ามชาติ ชาวต่างประเทศจำนวนหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลประเทศของตนส่งมาให้ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีช่องทางในการฉีดวัคซีนและรักษาพยาบาล จึงต้องกำหนดนโยบายใหม่ในการดูแลทางสาธารณสุข ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดแล้ว ยังทำให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าอารยประเทศยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและมีมนุษยธรรม
  5. ยกเลิกแผนการจัดหาวัคซีนแล้วเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมดให้ประชาชน 50-70% ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพภายในปีนี้ ความล่าช้าและจงใจผูกขาดและจำกัดการใช้วัคซีนอยู่เพียง 2 ยี่ห้อมาตั้งแต่ต้น เมื่อการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่เป็นไปตามแผนและซิโนแวคไม่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ แผนการจัดหาวัคซีนจึงล่ม ดังนั้นจึงต้องรีบทำล็อคดาวน์

5.1 ยกเลิกแผนการใช้วัคซีนซิโนแวคที่เหลือทั้งหมด เสมือนไม่มีซิโนแวค 30 กว่าล้านโดสและตระหนักว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาขาดหายไปประมาณ 30 ล้านโดส เท่ากับในปีนี้วัคซีนหายไปจากแผนประมาณ 60 ล้านโด๊ส

5.2 เจรจากับแอสตราเซนเนกาและสยามไบโอไซนส์เพื่อหาทางผลิตวัคซีนให้ได้มากขึ้นเร็วขึ้น

5.3 ขอความร่วมมือช่วยหลือจาก COVAX ในการหาวัคซีน

5.4 รัฐบาลประสานติดต่อกับประเทศต่างๆ ที่มีวัคซีนคุณภาพ โดยใช้ทุกช่องทางความสัมพันธ์ทุกระดับ เพื่อซื้อวัคซีนคุณภาพมาให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุด

5.5 สั่งให้ อย. ริเริ่มทำงานเชิงรุกรับรองวัคซีนคุณภาพยี่ห้อต่างๆ ให้มากขึ้นโดยเร็ว และรัฐบาลสนับสนุนให้ภาคเอกชนและหน่วนงานของรัฐนำเข้าวัคซีนคุณภาพโดยไม่จำกัดว่าจะซ้ำกับที่รัฐบาลนำเข้าหรือไม่ สั่งให้หน่วยงานของรัฐหยุดทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางภาคเอกชน

5.6 วางแผนซื้อวัคซีนสำหรับปีหน้าทั้งปีซึ่งจะต้องมีคุณภาพรับมือกับการกลายพันธุ์ โดยไม่กลัวสิ้นเปลืองงบประมาณ พร้อมกับเร่งแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค

6.วางหลักเกณฑ์ในการกระจายวัคซีน จัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยงในการติดเชื้อ การเสียชีวิตและการแพร่เชื้อและความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้อื่น ไม่ขึ้นกับสถานะรวยหรือจน ขนาดของบริษัทหรือกิจที่ทำงาน ความสามารถในการซื้อหาวัคซีนของพื้นที่ที่อาศัยอยู่ สัญชาติหรือการมีเอกสารหลักฐานทางกฎหมาย ที่ผ่านมาการกระจายวัคซีนกลับหัวกลับหางทั้งหมด ดังนั้นเมื่อมีการจัดหาวัคซีนโดยภาคเอกชนและองค์ต่างๆ รัฐบาลต้องจัดระบบศูนย์ข้อมูล (Data analytic) วิเคราะห์ผลการกระจายเพื่ออุดช่องโหว่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

7.เปลี่ยนแผนการตรวจคัดกรองจากตรวจน้อยเป็นตรวจมาก จากวันละประมาณ 60,000 ครั้งต่อวันเป็น 200,000 ครั้งต่อวันและตั้งเป้าเพิ่มเป็น 500,000 ครั้งต่อวันโดยเร็วที่สุด เร่งนำเข้า Rapid antigen test kit ให้ได้ 10-20 ล้านเครื่องในเวลา 2-3 เดือน อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 150,000 คนใน 2 สัปดาห์ เร่งแก้ปัญหาอุปสรรคในการนำเข้า และรัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพผลักดันให้เกิดการนำเข้า รวมทั้งออกหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับการตรวจ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน จัดหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานเข้าดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนด ตั้งเป้าหมายจำนวนครั้งที่ตรวจและระยะเวลาในการดำเนินการ เพิ่มการตรวจเชิงรุก โดยรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

8.เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ติดเชื้อ โดยสั่งให้แต่ละจังหวัดเร่งเพิ่มเตียงตามสัดส่วนประชากรและความรุนแรงการแพร่ระบาด ให้ได้รวมกันประมาณสัปดาห์ละ 50,000 เตียง เพื่อใช้สำหรับการกักตัว พักคอยและรักษา ใน hospitel สถานพักคอย โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาล พร้อมทั้งอนุญาตให้ผู้ป่วยข้ามจังหวัดได้ ส่งเสริมจังหวัดที่มีผู้ป่วยน้อยเปิดรับผู้ป่วยจากจังหวัดที่มีผู้ป่วยล้นเตียง

9.ร่วมมือกับภาคเอกชนเร่งผลิตและนำเข้าเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจและออกซิเจนบรรจุถังพร้อมใช้ให้มากที่สุด รัฐบาลควรเปิดเผยสต๊อคอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจนบรรจุถัง และชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่าจะผลิตและนำเข้าเพิ่มได้อีกเท่าไร โดยศึกษากรณีตัวอย่างจากอินเดีย อินโดนีเซียและล่าสุดเมียนมาร์ ที่เกิดปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนกำลังทวีความรุนแรงขึ้น

10.เร่งนำเข้ายาต้านไวรัสอย่างน้อย 20 ล้านเม็ดและผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดสกัดหลายล้านเม็ดและยาอื่นที่จำเป็นให้เพียงพอและทบทวนแก้ไขหลักเกณฑ์ในการให้ยาให้ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอได้รับยาเร็วขึ้น

11.เลิกการใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการณ์ในสานการณ์ฉุกเฉิน แล้วรีบออก พ.ร.ก.ใหม่เพื่อแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้สามารถใช้ควบคุมโรคและรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค เป็นแกนหลักรับผิดชอบในการทำงานแทนหน่วยงานมั่นคง จัดองค์กรให้มีความสมดุลย์ระหว่างการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมบทบาทของกระทรวงต่างๆ และวางระบบให้เกิดการประสานร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ

12.เปลี่ยนโครงสร้างองค์ประกอบของ ศบค. เสียใหม่ให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.โรคติดต่อที่ปรับปรุงใหม่ ยุบเลิกกรรมการเฉพาะกิจบูรณาการแพทย์-สาธารณสุข ที่มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน แล้วตั้งคณะใหม่ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

แผนทั้งหมดนี้สามารถทำได้จริงและสามารถเกิดผลได้ในเวลาไม่นาน เพียงแต่นายกรัฐมนตรีต้องยอมรับก่อนว่านโยบายและแผนที่ทำอยู่นั้นล้มเหลว ไม่อาจรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ได้แล้ว จะต้องรีบทำความเข้าใจแล้วสั่งการ รื้อแผนที่ใช้อยู่แล้วเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด

แต่หากนายกรัฐมนตรียังดื้อดึงทำแบบที่ได้ทำมาต่อไป ซึ่งเห็นกันอยู่ว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สถานการณ์ต่างๆ ก็คงจะเลวร้ายมากขึ้น เมื่อถึงเวลานั้นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์อาจแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนรัฐบาลอาจเป็นหนทางที่ดีกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก สล็อต สล็อตออนไลน์ 

Apple Watch Apple Watch S6 Apple Watch SE Coin COVAX Covid-19 Crypto Cryptocurrency Dr.jill รีวิว Dr.jill เซรั่ม Dr.jill เซรั่ม ราคาเท่าไร Kerry pg slot ทดลองเล่น pg slot มือถือ pg slot เครดิตฟรี pgslot pgslot gaming Pgslot wallet ไม่มีขั้นต่ำ Plant-Based slot zoom กลิ่นหอม กลิ่นแป้งเด็ก กลุ่มวัยทำงาน การกินเจ กำจัดขน กินเจ ขนส่งเอกชน ข่าวต่างประเทศ ความดันสูง ควรทำอย่างไร คอลลาเจนตัวดัง คาสิโน คาสิโนออนไลน์ คาเฟ่ คาเฟ่สไตล์มินิมอล จังหวัดเชียงราย ชาบู ชาบูกรุงเทพ ชาบูมันมีอะไรบ้าง ชาบูมีอะไรบ้าง ชาวจีน ดอนหอยหลอด ต้นมะกอก ตรวจโควิดฟรี ตามรอยซีรีย์ ตาลีบัน ทดลองเล่นสล็อต ทดลองเล่นสล็อต pg ใหม่ ท่องเที่ยวหน้าหนาว ทะเล ทางเข้าpg slot auto ทางเข้าเล่น pg slot ท่าวิดพื้น ท่าออกกำลังกาย ที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยว น้ำมัน น้ำมันดิบ น้ำมันมะกอก น้ำมันมะกอกสกัด น้ำหอม น้ำหอมกลิ่นแป้งเด็ก บาคาร่าออนไลน์ บ้านสะปัน ประชุม ประชุมzoom ประชุมซูม ประวัติเอมตามใจตุ๊ด ประเทศจีน ประเภทวัคซีน ประโยชน์ของยาสีฟัน ประโยชน์ของอาหาร Plant Based ปั่นสล็อต ปั่นสล็อตกันนะ ปั่นไปเรื่อยๆ ป่าชายเลน ปิโตรเลียม ผลิตวัคซีน ผิวขาว พลังงานน้ำมัน ฟังเพลงฟรี ยาย้อมผม ยาย้อมผมถูกและดี ยาย้อมผมยี่ห้อไหนดี ยาสีฟัน รับมือกับโรคซึมเศร้า ร้านชาบู ร้านชาบูใกล้ฉัน รีวิวยาย้อมผม ลดความเครียด ล็อคดาวน์ ลิปสติก ลิปเนื้อแมทท์ วัคซีน วัคซีน Covid-19 วัยทำงาน วิกฤตโควิด วิธีการ ถอน วิธีใช้งานแอพเป๋าตังค์ วีดีโอคอนเฟอร์เรท สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่เที่ยวประเทศไทย สมัครสล็อต สล็อต สล็อต 888 สล็อต pg สล็อต PG ที่ดีที่สุด สล็อตjoker123 สล็อตpg สล็อตฟรี สล็อตวอเลท สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตเว็บตรง สล็อตแตกง่าย สาเหตุโรคซึมเศร้า หมวก 2021 หมวกการ์ตูน ออฟฟิศซินโดรม อัฟกานิสถาน อาการทางจิต อาการออฟฟิศซินโดรม อาหาร Plant-Based คือ อาหารทะเล อาหารเสริม อาหารเสริมกลูต้า เกมสล็อต เกาะนามิ เกาะล้าน เครดิตฟรี เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เจี๊ยะฉ่าย เชียงดาว เชียงราย เชียงใหม่ เทคนิคปั่น เทคนิคเล่นสล็อต เทคนิคเล่นสล็อตออนไลน์ เทคนิคเลือกหมวก เทศกาลกินเจ เทศกาลกินเจในไทย เปรียบเทียบสเปค เพชรบูรณ์ เรียนออนไลน์ เล่นสล็อต เล่นเกมได้เงิน เว็บสล็อต เหรียญหมา เอม ตามใจตุ๊ด เอมตามใจ เนตร pantip แก้โควิด แอพเป๋าตัง คือ แอพเป๋าตังค์ แอพเรียนออนไลน์ โควิค โควิด19 โยคะรักษาออฟฟิศซินโดรม โยคะรักษาโรค โรคความดัน โรคซึกเศร้า โรคซึมเศร้า โรงงาน กิ่ง แก้ว ล่าสุด ไวรัส ไวรัสโคโรนา
social media
Smartbot
Game PGslot
pg logo 5
pg logo 6
pg logo 7
PG888TH
สล็อต
Pgslot
สล็อตออนไลน์
PG888TH
Slot
BotApple
ระบบที่รองรับ
KbankSCBKrungsriKrungthai
ทำรายการ ฝาก - ถอน ภายใน 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
Copyright © pg888th.bet All Rights Reserves
stickyline lucabet24hr min2
imgc2ac li4imgc2ac fb4
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
Copyright © 2021 Supported by
cross